Descrierea companiei

In calitatea ei de unic asezamant bucurestean de invatamant superior in domeniul artelor vizuale, cu buna reputatie nationala, Universitatea asigura o formare adecvata pentru viitorii practicieni si teoreticieni, premiza esentiala a educatiei oferite fiind racordarea la cerintele societatii romane actuale, precum si sincronizarea cu tendintele si curentele artistice semnificative ale artei contemporane universale.