Termeni si conditii

În continuare vă sunt prezentate condițiile în care echipa Fokus Digital Services permite utilizarea acestui site. În situația în care nu sunteți de acord în totalitate cu acestea, vă rugăm să încetați utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.fokusjobs.ro.

DESCRIEREA SERVICIULUI
Fokus Digital Services administrează servicii de tip vânzări on-line ale utilizatorilor. Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate. Pentru a publica/modifica/vizualiza anunțul sau pentru a vizualiza ofertele disponibile în cadrul site-ului, trebuie să obțineți acces la World Wide Web (Internet), direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.

1. Definiții
În înțelesul acestor condiții, următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:
 - Utilizator – orice persoană interesată de furnizarea serviciului;
 - Serviciu – asigurarea accesului utilizatorului la date și informații transmise de echipa Fokus Digital Services prin Internet, cu ajutorul acestui site;
 - Companii asociate – persoane juridice sau fizice, parteneri ai echipei Fokus Digital Services.

2. Obligațiile Utilizatorului
2.1 Utilizatorul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Utilizatorul se obligă să:
 a) nu modifice, distribuie, transmită, afișeze, publice, reproducă, acorde licențe, creeze produse sau servicii derivate, transfere sau vândă orice fel de informație sau serviciu obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
 b) nu folosească și să nu permită vreunui terț (și nici nu va autoriza) să folosească serviciul sau site-ul Fokus Digital Services pentru a transmite sau a recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au un conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător, xenofob, încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în orice alt mod ofensator;
 c) nu desfășoare (și nici nu va permite) activitatea de cracking sau hacking (cracking sau hacking înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator), sau atacuri de tipul “Denial of Service” (Atacuri de tip “refuzul serviciului” – “Denial of Service” înseamnă interferența cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server, în acest fel blocând accesul la/de la Serviciu). Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor vor fi acționați în instanță, civil și penal.

2.2 Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Fokus Digital Services în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, ca urmare a utilizării serviciului sau site-ului Fokus Digital Services și a Internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

2.3 Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciului, solicitarea de servicii din partea companiilor asociate, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului.

3. Conținut
3.1 Înțelegeți că toate informațiile, date, text, software, fotografii, grafice, mesaje sau alte materiale (numite în continuare "CONȚINUT"), indiferent dacă au fost afișate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră, și nu Fokus Digital Services, sunteți în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcați, puneți la dispoziție în mod public pe contul pus la dispoziție de Fokus Digital Services. Fokus Digital Services nu controlează, doar monitorizează conținutul transmis și, astfel, nu garantează acuratețea, integritatea și calitatea acestui conținut. Înțelegeți că prin folosirea serviciilor oferite de Fokus Digital Services puteți fi expus la un conținut care poate fi ofensator sau indecent.

3.2 Sunteți de acord sub sancțiunea aplicării prevederilor legale în vigoare în România să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de Fokus Digital Services prin intermediul sau pentru a:
 - falsifica datele de identificare sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul Fokus Digital Services sau să dezvolte pagini ori imagini ascunse (precum cele care nu au niciun link activ de pe o pagină din interiorul site-ului membrului respectiv);
 - încărca, publica, difuza sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);
 - încărca, publica, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, "junk mail", "spam", scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;
 - încărca, publica, difuza sau transmite în alt mod orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicații;

4. Conținutul ofertelor personale pe site-ului
4.1 Fokus Digital Services nu deține drepturi de proprietate asupra conținutului paginilor postate în spațiul pus la dispoziția utilizatorilor. Trimițând conținut pentru includerea în ofertele personale de pe site, dați permisiunea de a reproduce, modifica, adapta și publica conținutul mesajului personal, fără plată și prin orice mijloc crede de cuviință, doar în scopul afișării, distribuției și promovării produselor dumneavoastră personale. Această permisiune există doar atât timp cât ofertele/paginile dumneavoastră personale sunt găzduite pe site-ul deținut de Fokus Digital Services și va dispărea în momentul în care contul dumneavoastră va fi șters. Ați luat la cunoștință că echipa Fokus Digital Services nu cercetează conținutul conturilor în momentul deschiderii lor, dar își rezervă dreptul (nu și obligația) pentru sine și pentru orice persoană desemnată de echipa Fokus Digital Services, de a refuza sau șterge, după cum crede de cuviință, orice conținut disponibil prin intermediul său. Echipa Fokus Digital Services și orice altă persoană desemnată de echipa Fokus Digital Services au dreptul de a șterge (îndepărta) orice conținut care violează Termenii și Condițiile sau este în alt mod incompatibil cu scopul acestui site. Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate cu folosirea oricărui conținut, inclusiv cel legat de exactitatea, întregimea sau utilitatea unui astfel de conținut.

5. Obligații la înregistrare
5.1 Pentru a folosi serviciile oferite, vă obligați să: 1) furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare și 2) mențineți sau actualizați, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, echipa Fokus Digital Services are dreptul să suspende sau să desființeze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciului. De asemenea, echipa Fokus Digital Services este exonerată de orice răspundere pentru orice fel de prejudiciu cauzat utilizatorului ca urmare a furnizării de către acesta a unor date neconforme cu realitatea, incomplete.

6. Despăgubiri
6.1 Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați echipa Fokus Digital Services de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din conținutul ofertelor personale sau datorită folosirii serviciilor echipei Fokus Digital Services, conexiunii la site, violării Termenilor și Condițiilor sau violării oricăror drepturi ale acelui terț.

7. Practici generale privind utilizarea și stocarea
7.1 Ați luat la cunoștință că echipa Fokus Digital Services poate stabili un set de practici generale și limitări privind folosirea serviciilor. În prezent, fiecare cont deschis beneficiază de un număr nelimitat de anunțuri care pot fi postate, dimensiunea maximă a unui fișier ce intră în componența unui anunț este de 100 KB, fișierele mai mari decât 100 KB neputând fi transferate pe server, iar tipul fișierelor acceptate sunt doar din categoria imagini: exclusiv extensiile .jpg, .jpeg și .gif.

7.2 Accesarea contului este considerat login-ul realizat cu succes folosind numele de cont și parola; pentru update-ul anunțului personal se vor folosi exclusiv formularele specifice și disponibile pe site-ul Fokus Digital Services prin protocolul HTTP prin portul 80 (HTTP:8080).

8. Încetarea colaborării
8.1 Sunteți de acord că echipa Fokus Digital Services, dacă consideră de cuviință, vă poate bloca parola, accesul la contul dumneavoastră, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror alte servicii ale Fokus Digital Services de care beneficiați sau să scoată și să șteargă orice conținut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, inclusiv, dar nu limitat la lipsa de folosire sau dacă echipa Fokus Digital Services consideră ca ați violat sau nu ați acționat conform cu litera sau spiritul Termenilor și Condițiilor. Echipa Fokus Digital Services poate, de asemenea, oricând dorește și fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor sau a unei părți a lor, cu sau fără nicio notificare prealabilă. Sunteți de acord că orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile oferite, conform oricărei reguli din Termeni și Condiții, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată și luați la cunoștință și sunteți de acord că echipa Fokus Digital Services poate dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastră și toate informațiile în legătură cu acesta și fișierele din contul personal și/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fișiere. Mai mult, sunteți de acord că echipa Fokus Digital Services nu vă fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul portalului.

9. Publicitate și promoții
9.1 Echipa Fokus Digital Services rulează campanii publicitare și promoții ce pot fi incluse în mesajele sau ofertele dumneavoastră. Odată cu crearea contului, acordați Fokus Digital Services dreptul de a rula astfel de campanii publicitare sau promoționale. Tipul, modul și mărimea spațiului alocat pentru publicitate de către echipa Fokus Digital Services în secțiunile personale poate fi schimbat de către echipa Fokus Digital Services la orice moment cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor. Corespondența sau afacerile sau participarea în promoții ale companiilor de publicitate găsite pe sau prin intermediul portalului, inclusiv plăți sau livrări ale unor bunuri sau servicii și orice alte condiții, termene, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de relații sunt numai în responsabilitatea dumneavoastră și a acestui tip de companii. Sunteți de acord că echipa Fokus Digital Services nu este răspunzătoare și nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relații sau rezultat din prezența unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare derulate de echipa Fokus Digital Services.

9.2 Ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu derularea acestor campanii în cadrul paginilor dumneavoastră. Nu veți încerca să scoateți sau să dezactivați secțiunea de publicitate a portalului. Utilizatorii care încalcă regula vor fi restrictionați fără avertisment.

10. Limitarea răspunderii
10.1 Utilizatorul declară în mod expres că înțelege și este de acord cu următoarele afirmații:
I. Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Serviciul este furnizat pe principiul "așa cum sunt" sau "așa cum sunt disponibile". Echipa Fokus Digital Services nu fi responsabilă pentru nicio pierdere suferită de către Utilizator, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestui site web sau site-urilor web în legătură cu acesta.
II. Echipa Fokus Digital Services nu oferă nicio garanție că:

  1. serviciul va împlini toate cerințele dumneavoastră;
  2. serviciul va fi furnizat neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori;
  3. orice eroare de program va fi corectată;
  4. serviciul va fi compatibil cu platforma sau aplicațiile software ale utilizatorului;
  5. serviciul sau serverul care îl pune la dispoziția utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor și nu poate fi responsabil de vreo acțiune pe care o întreprindeți pe baza respectivelor informații sau a serviciului.

III. Orice material obținut prin utilizarea serviciului pus la dispoziție de către echipa Fokus Digital Services se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care este accesat serviciul sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea oricăror materiale.
IV. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de către Utilizator de la echipa Fokus Digital Services prin intermediul serviciului, nu va presupune o garanție alta decât cea stipulată expres în Condițiile de Utilizare.

10.2 Răspunderea echipei Fokus Digital Services (dacă aceasta este stabilită de către o instanță judecătorească sau un tribunal arbitral) rezultată în orice mod din sau în legătura cu furnizarea serviciului conform acestor condiții, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 de Euro.

11. Politica Fokus Digital Services de protejare a informațiilor
11.1 Conform politicii de protejare a informațiilor a Fokus Digital Services, putem oferi altor părți (numite terți) anumite informații de ansamblu conținute în formularul de înregistrare sau alte date de același gen. Vă garantăm că aceste informații nu vor cuprinde informații personale de identificare, cu excepția cazurilor când acest lucru este acceptat explicit de dumneavoastră sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea, procedurile judiciare, pentru a putea aplica aceste condiții de utilizare.

12. Securitate
12.1 Utilizatorul ia la cunoștință că echipa Fokus Digital Services nu poate controla și nu oferă alt fel de garanții privind securitatea informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet sau prin Serviciu decât cele cerute de legea română în vigoare.

12.2 Utilizatorul ia la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin Internet și, deși echipa Fokus Digital Services va face tot ce îi stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care Utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciul va fi permanent în siguranță.

13. Conexiunea la alte Rețele
13.1 Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații afișate de către echipa Fokus Digital Services pe Internet, pentru a face legătura cu alte Rețele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că echipa Fokus Digital Services nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.

13.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului în sensul utilizării și nu implică sprijinul sau încurajarea de către echipa Fokus Digital Services a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

13.3 Echipa Fokus Digital Services nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terțe surse sau companiile asociate sunt acceptabile și disponibile în orice zonă a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți sau companii asociate, echipa Fokus Digital Services nu este responsabilă pentru respectarea de către Utilizator sau de către terți sau companii asociate a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

14. Proprietate intelectualã
14.1 Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale Fokus Digital Services sau ale companiilor asociate.

14.2 Acest website și conținutul, precum și toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea Fokus Digital Services. Echipa Fokus Digital Services își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

14.3 Utilizatorii au următoarele drepturi:

  • să exploreze conținutul;
  • să reproducă, traducă sau utilizeze informațiile publicate numai cu acordul echipei Fokus Digital Services și cu indicarea sursei;
  • inserarea în paginile proprii a unor legături către acest website (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare, se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea portalului site-ului).

14.4 Ați luat la cunoștință și sunteți de acord că echipa Fokus Digital Services și orice software folosit în legătură cu serviciile sale conțin informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate și sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile în vigoare în România. Mai mult, ați luat la cunoștință și sunteți de acord că orice conținut din cadrul bannerelor publicitare sau promoțiilor sau alte informații disponibile prin intermediul Fokus Digital Services este protejat de drepturi de autor, de mărci comerciale sau de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate sau legi aplicabile în vigoare în România. Sunteți de acord să nu modificați, închiriați, cedați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau să creați materiale derivate, bazate pe serviciile sau pe programele folosite în cadrul portalului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, de echipa Fokus Digital Services referitor la serviciile oferite de Fokus Digital Services.

14.5 Drepturile de autor asupra întregului conținut al acestuia aparțin în totalitate Fokus Digital Services. Întregul conținut al site-ului www.fokusjobs.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Fokus Digital Services și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul echipei Fokus Digital Services a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

14.6 Echipa Fokus Digital Services respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și cerem utilizatorilor serviciilor noastre să facă același lucru.

15. Date cu caracter personal
15.1 Prin accesarea acestui site sunteți de acord cu faptul că echipa Fokus Digital Services are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale dumneavoastră, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către Utilizator.

15.2 Prin completarea formularelor de pe site-uri Fokus Digital Services, veți intra în baza de date de clienți ai firmei RENTROP & STRATON - Grup de Editură și Consultanță în Afaceri și veți fi în permanență un om informat!

16. Livrarea
16.1 Produsele și serviciile comandate se livrează în toată țara, utilizând modalitatea și termenul de livrare impus de persoana fizică sau juridică ce deține calitatea de vânzător. Livrarea prin Fokus Digital Services intră în responsabilitatea noastră și ne asumăm întreaga răspundere pentru livrarea în stare perfectă, în ambalajul original, sigilat al producătorului (acolo unde este cazul), până la oficiul poștal prin care se face livrarea.
Costul transportului și plata acestuia revine în răspunderea utilizatorului și depinde de distanța până la locația dumneavoastră și de modalitatea de expediere.
Transportul se efectuează prin poștă normală sau prin curier normal sau rapid, taxele aferente sunt specificate în coșul de cumpărături. Veți primi un colet poștal cu toate titlurile comandate. În cazul în care cel puțin un titlu nu este disponibil, vă vom contacta prin email sau telefonic pentru a vă informa.

17. Înștiințări
17.1 Înștiințările către utilizatori pot fi făcute fie pe cale electronică, prin e-mail fie prin poșta obișnuită. Echipa Fokus Digital Services mai poate face notificări cu privire la schimbarea Termenilor și Condițiilor sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general în cadrul serviciilor.

18. Generalități
18.1 Modificări ale condițiilor – Echipa Fokus Digital Services poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința Utilizatorului prin afișare pe site-ul web. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.

18.2 Forța Majoră – Echipa Fokus Digital Services nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care echipa Fokus Digital Services nu este responsabilă.

18.3 Jurisdicție – Acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există linkuri) este controlat de către echipa Fokus Digital Services. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună competenței exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. Echipa Fokus Digital Services nu oferă nicio asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

18.4 Confidențialitate – Echipa Fokus Digital Services nu garantează că accesarea de către Utilizator a serviciilor va fi confidențială. Echipa Fokus Digital Services nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu cauzat Utilizatorului sau altei persoane ca rezultat al confidențialității cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informație pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site îi permit echipei Fokus Digital Services să primească informații cu caracter personal.

19. Încălcări
19.1 Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință orice încălcare a acestor Termeni și Condiții la următoarea adresa de email: contact@fokusjobs.ro
Pentru orice întrebări sau sugestii vă rugăm să ne scrieți la adresa de email contact@fokusjobs.ro sau să folosiți secțiunea "Contact".

© Copyright Fokus Digital Services
Fokus Digital Services SRL
București, Bd. Națiunile Unite nr. 4, bl, 107A, et. 1, Birou C1
Sector 5, București